Ghost Ghost

My Button Collection

Natumba si kuya sa harap nilang lahat, wala man lang nag abalang mataranta at tumulong. Dahil sabi ni direk! 
Pelikulang Pinoy nga naman! :))

Natumba si kuya sa harap nilang lahat, wala man lang nag abalang mataranta at tumulong. Dahil sabi ni direk!

Pelikulang Pinoy nga naman! :))

Button Theme